Reference

Média 

 


Osobní reflexe


"Od Aleše Morvaye mám nádherný psací stůl, který obdivují klienti, naladění na stejnou staromilskou notu jako já. Je precizně zrestaurován, upraven na míru na potřebnou výšku a krásně se na něm pracuje. Znám jeho pohnutou historii, kterak pod odporným několikavrstvým barevným nátěrem spěl k odvozu do sběrného dvora spolu s komunálním odpadem. I proto, že kousků s podobným příběhem mám ve své kanceláři více a ráda podobné věci sama zachraňuji, dovedu ocenit náročnost a kvalitu provedených zásahů a velmi si v tomto směru rozumíme." 

Martina Pokorná, notářka 

 

"Když se řekne Morales, jako textařovi mi tam okamžitě zní něco o morálce. Až potom Morvay. Ale ono je to vlastně správně. Kdybych totiž měl hledat jedno slovo, které by vystihovalo pocit ze značky Morales, byla by to poctivost. Poctivá práce a poctivý materiál. Původní podstata spokojenosti. Když děláte práci, která vás baví, protože má smysl. Pak to samozřejmě baví i ty ostatní."

Petr Mička | Modrý Petr


"Aleš Morvay při poměrně dlouhé spolupráci na restaurátorských zásazích pod mým soustavným přímým dozorem prošel celým procesem jednotlivých akcí od vstupní prohlídky až po závěrečnou kolaudaci, a to jako pozorovatel a aktivní spolupracovník. Při všech restaurátorských zásazích po dokonalé rozvaze a přípravě postupoval samostatně, s výtvarným citem naprosto respektujícím originál a s nevídanou řemeslnou zručností. Jeho pracovní výsledky vždy ve všech ohledech splnily podmínky památkové péče a jeho práce je proto zástupci příslušných orgánů vysoce ceněna."

Radomil Šolc, restaurátor s povolením MK ČR